บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfection Service)

DATE

การให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือ การพ่นอบละอองฆ่าเชื้อโรค

    การดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่ของท่านไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือห้างร้านต่างๆ ถึงแม้ว่าจะได้รับการดูแลการทำความสะอาดมาเป็นอย่างดี แต่การปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อไวรัส ที่ยากที่จะมองเห็นนั้นก็ทำให้มีความยากลำบากในการจัดการ โดยเฉพาะเรื่องเหล่านี้นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขอนามัยของทั้งสมาชิกในครอบครัว หรือในองค์กร และยังรวมถึงแขกของท่านอีกด้วย

    เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายที่อาจจะเป็นอันตรายเหล่านี้ การพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจึงถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่เหมาะสมในการขจัดและควบคุมเชื้อโรคต่างๆ โดยที่เรามีการให้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องพ่นยา UVL ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะในการพ่นยาฆ่าเชื้อทางการแพทย์ที่สามารถพ่นหมอกละอองที่มีขนาดเล็กถึง 20 ไมครอน จึงทำให้ยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง 2 ชั่วโมง นอกจากนี้เพื่อให้ประสิทธิภาพในการพ่นน้ำยากำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆ มีผลสูงที่สุด เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยา AVANTA A415 ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการทดสอบในห้องทดลองปฎิบัติการของภาคจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาลแล้วว่า มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส H1N1(2009)

สำหรับการฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19
    อ้างอิงจากการประกาศขององค์กร NEA ประเทศสิงคโปร์ได้ระบุว่า สาร Benzalkonium Choloride หรืออีกชื่อ Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride ที่มีความเข้มข้น 0.05% นั้นมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์ AVANTA A415 ที่เราใช้ในการให้บริการพ่นย้ำยาฆ่าเชื้อนั้นเองก็มีส่วนผสมของสารดังกล่าวอยู่ถึง 15% จึงขอให้ท่านมั่นใจได้ในการให้บริการพ่นน้ำยากำจัดเชื้อของเรา

การเตรียมตัวพื้นที่ในการบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (Disinfection Service)

   1. ผู้รับบริการควรเก็บอาหาร ภาชนะบรรจุอาหารออกนอกสถานที่ ห่อให้มิดชิด
   2. ห่อ หรือ คลุม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่าน
   3. ขณะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ต้องปิดประตู หน้าต่างให้สนิท
   4. หลังพ่นยาน้ำฆ่าเชื้อ ต้องปิดประตู หน้าต่างทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
   5. ห้ามคนหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในพื้นที่ขณะทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ 
   6. หลังจากครบกำหนดเวลา ให้เปิดประตูและหน้าต่าง เพื่อทำการระบายอากาศและกลิ่นอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้พื้นที่

Share:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag